DERS 9. Ölçü, Ölçü Rakamı, 4'lük ve 8'lik Notalar 

1. Seviye türkülerimizde kullanılacak vuruşları iyice tanıyalım.