Ders 55/1 Maçka Yolları Şelpe Solfej (Nota Dersi)
Ders 55/2 Maçka Yolları Şelpe Solfej (Bağlama Dersi)