Ders 51/1 Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden Solfej (Nota Dersi) 

Ders 51/2 Bir Ay Doğar Solfej (Bağlama Dersi) 

Ders 51/3 Bir Ay Doğar Solfej (Tam Çalım)